Wat ben ik blij dat ze er zijn!

Gepubliceerd op 9 april 2021 om 09:00

In de afgelopen weken is er veel op tv geweest over seksuele uitbuiting in Nederland, maar ook over de digitale schandpaal. Met veel interesse heb ik de afleveringen van Jojanneke uit de prostitutie en de afleveringen over de digitale schandpaal van Danny's wereld gevolgd. Vaak moest ik daarna wel even een hersenloos programma kijken, om weer wat luchtigheid in mijn hoofd te krijgen. Want wat kan ik me de ellende van anderen toch aantrekken.

Ik heb echt moeten leren dat er zoiets bestaat als een 'cirkel van invloed' en een 'cirkel van betrokkenheid'. Die eerste cirkel betreft de mensen in mijn directe omgeving, waarbij ik iets bij kan dragen aan hun welzijn en me af kan vragen wat ik voor hen kan doen. De tweede betreft alle mensen daar omheen. Hun ellende raakt mij en ik kan me er betrokken bij voelen. Maar ik kan niets doen aan hun situatie, mag er voor bidden en het daarna ook weer loslaten.

Deze TV-programma's maken me er maar al te bewust van hoeveel er mis is in Nederland, terwijl we hier in ieder geval nog een fatsoenlijk functionerend rechtssysteem hebben. Wanneer ik verhalen hoor van hoe het er in veel andere landen aan toegaat, kan ik daar echt wakker van liggen.

Ondertussen verschijnen er berichtjes op mijn tijdlijn op Facebook met de #GEEFOMHAAR. Het zijn berichtjes van International Justice Mission. Ze zijn een nieuwe actie gestart om huiselijk en seksueel geweld onder de aandacht te brengen. 35% van de vrouwen wereldwijd heeft te maken met fysiek of seksueel geweld. 50% van alle slachtoffers van seksueel geweld zijn jonger dan 16 jaar. En IJM wil hier wat aan doen.

Wat ben ik toch blij dat zulke organisaties bestaan. Ja, het seksuele geweld en de slavernij wereldwijd vallen grotendeels buiten mijn invloedsfeer. Ik mag er verdrietig over zijn, er voor bidden en het dan weer loslaten. Maar dankzij organisaties als IJM kan ik nu ook een heel klein beetje meer doen dan dat en door het geven van een gift een kleine bijdrage leveren aan vrijheid voor mensen over de hele wereld die gebukt gaan onder onderdrukking.