Wat is Gods plan met mijn leven?

Gepubliceerd op 5 mei 2024 om 08:00

Soms hoor je verhalen van mensen die precies weten wat God van hen vraagt en wat ze moeten doen. Welke opleiding ze moeten volgen. Dat ze geroepen worden naar het buitenland. Met wie ze zullen gaan trouwen...

Dat kan best verwarrend zijn als je zelf niet zulke ervaringen hebt met God en eigenlijk geen idee hebt wat Gods plan is met je leven. Doe jij dan iets verkeerd? Hoe kun je Gods plan met je leven kennen als je God nog nooit heel duidelijk hebt horen spreken?

Geruststelling

Laat ik dan maar beginnen met een geruststelling. In de praktijk zie ik dat het eerder uitzondering dan regel is dat mensen zó duidelijk weten wat God van hen vraagt dat er geen twijfel mogelijk is. En dat zie ik niet alleen in mijn eigen omgeving en binnen de diverse kerkverbanden die ik heb bezocht, maar ook in de Bijbel.

In de Bijbel vind je prachtige verhalen over de roeping van mensen als Abraham, Mozes, Ezechiël en Johannes. Dat zijn verhalen waar we veel van mogen leren over gehoorzaamheid, vertrouwen en terugkeren naar God als we falen. Maar al deze personen werden omringd door andere mensen die in God geloofden maar waarover we niks tot nauwelijks iets teruglezen in de Bijbel.

Juist deze verhalen die niet opgeschreven zijn kunnen ons ook veel leren en troost bieden. Deze mensen maakten kennelijk geen dingen mee die spectaculair genoeg waren om opgeschreven te worden. Ze leefden gewoon hun leven. Deden wat hun hand vond om te doen. En dat was oké. We lezen daar geen enkele veroordeling of correctie over, behalve wanneer ze ernstig faalden in hun leven met God (denk aan het volk in de woestijn).

Je leven hoeft niet spectaculair te zijn. Dat jij geen duidelijke aanwijzingen van God krijgt met betrekking tot jouw leven en de keuzes die je moet maken hoeft helemaal niet te zeggen dat je iets verkeerd doet of verkeerd bid. 

Prachtig verlangen

Uit deze vraag spreekt wel een prachtig verlangen. Jij wilt heel graag je leven leiden met God en zoekt daarin je weg. Je wilt dat je leven zin heeft. Je wilt graag bijzondere dingen voor Hem doen.

Maar in die 'bijzondere dingen voor Hem doen' zijn we soms wel geneigd om het bijzondere van de gewone dagelijkse dingen over het hoofd te zien. Je kinderen opvoeden, liefdevol met je partner omgaan, zorgen dat je huis op orde is, je studie of werk goed doen, trouw zijn aan je vrienden, iets extra's doen voor de mensen om je heen. Het zijn allemaal dingen die aan christenen als opdracht meegegeven worden in de Bijbel. Deze dingen, die zo gewoontjes lijken, zijn bijzonder omdat je daarmee een belangrijke bijdrage levert aan je huwelijk, je gezin, het bedrijf waarvoor je werkt, de maatschappij. Vaak zijn deze dingen al een grote uitdaging op zich. Door trouw te zijn in deze taken die God jou geeft wordt je karakter gevormd, kun je een voorbeeld zijn voor je omgeving, kun je het leven van een ander positief beïnvloeden. Dat zijn geen kleine dingen. Dat zijn hele grote dingen! 

Stel dat het jou lukt om twee mensen positief te beïnvloeden, waardoor zij ieder op hun beurt weer twee mensen positief kunnen beïnvloeden, die ook weer twee mensen positief beïnvloeden, enzovoort. Dan heb jij door je positieve bijdrage aan het leven van twee mensen uiteindelijk een effect gehad op een enorme groep mensen.

Wat je wél weet over Gods plan met jouw leven

Er zijn ook dingen de we wél heel duidelijk kunnen weten over wat Gods plan is met ons leven, ongeacht of we daar nou heel duidelijk Gods stem in horen of niet. Diverse Bijbelteksten spreken daarover. Voorbeelden daarvan zijn Micha 6 vers 8, waar staat: 'De Heer heeft jullie geleerd wat goed is. En dat is wat Hij wil dat jullie doen. Hij wil niets anders dan dat jullie eerlijk en rechtvaardig leven en gewillig naar jullie Heer God luisteren.' (BasisBijbel). Of Jesaja 58 vers 6 en 7 waar staat: ' Als jullie Mij werkelijk willen dienen, zorg dan voor rechtvaardigheid in het land. Haal het juk waaronder de mensen gebukt gaan, van hun schouders af. Laat de verdrukte mensen vrij. Verbreek elk juk. Geef eten aan de mensen die honger hebben. Geef onderdak aan vluchtelingen. Geef kleren aan de mensen die geen kleren hebben. Wees goed voor je volksgenoten.' (BasisBijbel). En ook in Mattheüs 25 vers 35 tot 40 kun je een Bijbelse opdracht lezen om mensen die honger en dorst hebben te voeden en te drinken te geven, mensen met een gebrek aan kleding te kleden, te zorgen voor mensen die uit een andere stad of een ander land komen en de zieken en gevangen te bezoeken.

Ook staan er duidelijke voorschriften in de Bijbel over wat God niet wil dat je doet. Denk bijvoorbeeld aan de tien geboden of leefregels die God geeft in het boek Exodus hoofdstuk 20.

Je kunt aan de hand van deze teksten vrij eenvoudig nadenken over je leven. Hoe geef jij vorm aan deze teksten in jouw leven? Zijn er dingen die je daarin moet wijzigen? Eraan kunt toevoegen? Kun je hier nieuwe dingen van leren? Of moet je sommige dingen juist laten?

Maar ik heb echt duidelijker leiding nodig!

Er zijn omstandigheden te bedenken waarin het wel heel fijn zou zijn als God duidelijk spreekt. Mag je met deze persoon trouwen? Mag ik naar het buitenland om God te dienen? Moet ik misschien verhuizen naar een ander huis? Een bepaalde vriendschap loslaten? Wat als God in zulke omstandigheden niet duidelijk spreekt?

Gelukkig zijn er dan nog steeds dingen die je kunt doen om Zijn leiding te zoeken.

Allereerst is het handig om na te gaan of de Bijbel hier toevallig toch iets over te zeggen heeft. Vanuit pastoraal oogpunt pak ik een voor de hand liggend voorbeeld wat niet al teveel controverse oproept. Stel: je wordt verliefd op een getrouwde man, moet je die verliefdheid dan doorzetten en een relatie beginnen met die getrouwde man? De Bijbel is er duidelijk over dat dat geen goed idee is.

Een tweede methode die je zou kunnen gebruiken, is bekijken of iets al veel langer een bepaald thema of verlangen in jouw leven is. Stel dat je overweegt om voor een welzijnsorganisatie in Zuid Amerika te gaan werken en je zoekt daar Gods leiding in. Dan kun je je afvragen of dit al veel langer speelt in je leven. Misschien droomde je er als kind al van om later in het buitenland verpleegkundige te worden. Of komt een specifiek land uit Zuid Amerika al jaren keer op keer op je hart of kruist het je pad. Dat kan een signaal zijn dat God je allang aan het voorbereiden is op deze taak. Als zo'n verlangen pas kort speelt, is het vaak een goed idee om zo'n verlangen een tijdje te laten 'rijpen' voor je een beslissing neemt.

Een derde manier is om gewoon simpelweg de kosten te berekenen en je af te vragen of je iets letterlijk of figuurlijk wel kunt betalen. Dat klinkt heel berekenend, maar is een Bijbels principe dat je terug kunt vinden in Lukas 14 vers 28. Je kunt dit op verschillende vragen toepassen. Bijvoorbeeld wanneer je het idee hebt dat God je vraagt om naar een bepaalde wijk te verhuizen om daar een lichtje van Hem te zijn. Kun je een huis in die wijk betalen? Of kun je een manier bedenken om voor een huurhuis in die wijk in aanmerking te komen?

Een vierde vraag die je jezelf kunt stellen is of een bepaalde functie of roeping die je ervaart past bij je gaven en talenten. Niet iedere taak die God ons geeft hoeft te passen bij onze gaven en talenten. Voor sommige dingen is niet zoveel talent nodig, terwijl ze wel gewoon moeten gebeuren, zoals het poetsen van het speelgoed van de crèche van de kerk. Maar andere dingen vergen wel degelijk enig talent. Past datgene waarvan je denkt dat God het van je vraagt bij jouw talent? Dan denk ik dat je het gewoon mag gaan doen, ook als je niet een heel duidelijk antwoord krijgt op de vraag of je iets moet gaan doen. Soms betekent dat wel dat je andere dingen moet laten, om een te grote belasting van je agenda te voorkomen.

Bid vooral ook of God je wil leiden naar de juiste mensen en de juiste omstandigheden om je te helpen een beslissing te nemen in deze situatie. Vraag God of Hij deuren wil openen die geopend moeten zijn en deuren wil sluiten die gesloten moeten zijn.

En tenslotte geloof ik dat het altijd wijs en verstandig is om grote beslissingen in je leven voor te leggen aan de mensen in jouw omgeving die jou goed kennen en die een volwassen relatie met Jezus hebben. Zij kunnen je vaak op een goede manier feedback geven en dat kan je helpen om een beslissing te nemen. Bovendien kunnen zij je ondersteunen in gebed.

Ik geloof dat bovenstaande manieren allemaal manieren zijn waarop God kan spreken.

Blijf niet stilzitten

Ik wil je aanmoedigen om in de tijd dat je wacht op een duidelijk aanwijzing niet stil te blijven zitten. Soms zul je duidelijke leiding ervaren in je leven, soms ook niet. Maar ik geloof dat je in de tussentijd gewoon mag doen wat op je pad komt. Die verlegen jongere bij jou in de kerk een keertje aanspreken. De boodschappen betalen voor iemand die voor je in de rij staat en niet genoeg saldo op zijn rekening blijkt te hebben. De wc's poetsen van de sportvereniging van je kind. 

Ik geloof dat wanneer we trouw zijn in al die kleine dingen die 'gewoon' op ons pad belanden, het kan gebeuren dat God ons steeds grotere dingen toevertrouwt. Omdat je hebt laten zien dat je betrouwbaar bent, dat je jezelf niet te min acht om de klusjes op de achtergrond te doen die niemand ziet of niemand waardeert. Als je trouw bent in de kleine dingen, zal Hij je grotere verantwoordelijkheid geven. 

Vaak maken we het onszelf veel te ingewikkeld met dit soort grootse vragen. Maar jij mag ervan uitgaan dat God jou ziet, ook als je voor je gevoel niets bijzonders doet. Dat Hij van je houdt en je leidt in de kleine dingen van het leven. Soms zal dat uitmonden in iets groots en dat is prachtig. Al is het wel verstandig om daarbij niet uit het oog te verliezen dat een grote roeping ook een grote verantwoordelijkheid en vaak een stevige portie strijd met zich meebrengt. Maar weet dat jouw bijdrage in de kleine dingen ook buitengewoon waardevol is en niet onderdoet voor de dingen die door mensen 'groot' genoemd worden. Gelukkig is Gods visie op wat groot en belangrijk is vaak heel anders dan dat van ons mensen. Zolang je de dingen die je doet samen met God probeert te doen, doe je het echt goed! Hoe groot of klein die dingen ook in onze menselijke ogen mogen lijken.

 

Gebruikte bron:

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.