Hoogsensitiviteit en profetie

Gepubliceerd op 23 april 2023 om 08:00

Mensen die hoogsensitief zijn, lijken over het algemeen gevoeliger voor wat in veel boeken 'spirituele ervaringen' wordt genoemd. Google op 'hoogsensitiviteit spiritualiteit' en je krijgt 195.000 zoekresultaten. En vrijwel ieder boek over hoogsensitiviteit wijdt een klein of groter stuk aan het onderwerp spiritualiteit. Zelf ben ik een beetje allergisch voor het woord 'spiritualiteit', omdat lang niet alles wat zo genoemd wordt ook zuivere koffie is. Tegelijkertijd zie ik in mijn gesprekken met HSP'ers vaak dat ze een opener lijntje met God lijken te hebben, wat soms bijzondere gevolgen heeft die tot zegen voor henzelf en voor de mensen om hen heen zijn. Ik zie ook regelmatig dat hoogsensitieve mensen dingen lijken te weten en te (voor)voelen die voor anderen veel minder helder zijn. Of dat ze iets zeggen tegen iemand wat rechtstreeks van God lijkt te komen. Hoe kan dat? Heb je als hoogsensitief persoon de gave  van profetie? En zo ja, hoe ga je daar dan wijs mee om?

Wat is profetie?

Laten we beginnen bij het begin. Want wat is profetie eigenlijk? Kortgezegd is profetie het doorgeven van woorden van God aan mensen. In de Bijbel lezen we dat 'wie...profeteert...woorden van opbouw en vermaning en troost' tot mensen spreekt (1 Korinthe 14:3) en dat profetie als doel heeft 'dat de gemeente erdoor opgebouwd wordt' (1 Korinthe 14:5).

Niet iedere christen gelooft dat er in deze tijd ook nog (veel) geprofeteerd wordt. Het onderwerp van deze blog leent zich niet voor een uitgebreide discussie over dit onderwerp. Mocht je vragen hebben over profetie duik dan vooral zelf je Bijbel in, lees er goede boeken over (bijvoorbeeld 'Woorden van leven' van Sander Wuister), praat erover met mensen in je omgeving die hier meer vanaf weten en vraag ook zelf aan God of Hij je wil laten zien hoe je over profetie moet/mag denken.

Zelf heb ik ook de nodige vragen over profetie, maar voor deze blog is het belangrijk om te weten dat ik geloof dat profetie ook nog voor deze tijd is. Dat God door mensen om jou heen tegen jou wil spreken om je te bemoedigen, te helpen groeien, soms ook aan te spreken op dingen die niet goed zijn en om je te troosten. En sterker nog: ik geloof dat God ook jou daarvoor kan en wil gebruiken.

Heb je als hoogsensitief persoon profetische gaven?

Terug naar het hoofdonderwerp van onze blog. Heb je als hoogsensitief persoon profetische gaven? Ik geloof en zie om me heen dat hoogsensitieve personen soms gevoeliger lijken te zijn voor wat God tegen hen wil zeggen. Of dat ze precies op het juiste moment iets tegen een ander zeggen wat die ander echt nodig heeft, waardoor ze een werktuig in Gods hand kunnen zijn. Eén van de eigenschappen van hoogsensitiviteit is opmerkzaamheid en dat lijkt soms zowel richting mensen als richting God zo te zijn. Soms lijkt het erop dat hoogsensitieve personen gevoeliger zijn voor het verstaan van Gods stem. God kan die gevoeligheid gebruiken om tegen jou te spreken, je dingen te laten zien die anderen niet zien of om je in te zetten op het juiste moment.

Maar er is nooit onderzoek gedaan naar de vraag of mensen die hoogsensitief zijn ook vaker profetische gaven hebben. En je kunt die gevoeligheid of de verwondering waarom juist HSP'ers vaak op het juiste moment op de juiste plek zitten ook op een andere manier uitleggen. Hoogsensitieve personen voelen vaak goed aan hoe iemand in zijn velletje zit en wat ervoor nodig is om ervoor te zorgen dat het beter met de ander gaat. En dan is de vraag: wat is profetie en wat is inlevingsvermogen of empathie? Bemoedigende woorden of daden die precies op het juiste moment komen kunnen dus ook gewoon voortkomen uit de eigenschappen die bij hoogsensitiviteit horen en hoeven niet per se door God ingegeven te zijn.

Daarnaast is het ook afhankelijk van hoe je je als HSP'er hebt ontwikkeld. Niet iedere HSP'er heeft deze kwaliteiten. Sommigen zijn heel introvert en hebben moeite om anderen aan te spreken. Anderen ontwikkelen zich veel meer op andere vlakken. En ook niet HSP'ers kunnen prima de gave van profetie hebben of incidenteel een profetie voor iemand krijgen. Puur gebaseerd op wat ik om me heen zie (dit is dus alleen een observatie van mijzelf en niet wetenschappelijk bewezen of gebleken uit onderzoek!) denk ik dat niet iedere HSP'er profetische gaven heeft, maar dat onder de mensen met profetische gaven wel bovengemiddeld veel hoogsensitieve personen zitten.

Ook in de Bijbel zie ik personen die duidelijk hoogsensitieve kenmerken hadden en de gave van profetie. Een mooi voorbeeld daarvan is David. Wanneer ik over zijn leven en de Psalmen die hij schreef lees, zie ik overduidelijk de kenmerken van hoogsensitiviteit bij hem terug. En veel van zijn Psalmen zijn profetisch.

Juist de gevoeligheid van hoogsensitieve mensen lijkt te zorgen voor een prachtige ontvankelijkheid van het werk van de Heilige Geest in hen. 

Hoe zet je profetie in?

Ik geloof dat God door iedereen kan spreken, hoogsensitief of niet. En ik denk ook dat je je er zelf in kunt oefenen. 'Profetie' kan heel verheven klinken en als iets wat voor jou nooit haalbaar is, maar zo ingewikkeld hoeft het allemaal helemaal niet te zijn. De meeste mensen die hoogsensitief zijn hebben regelmatig gesprekken met mensen die het moeilijk hebben. Bid voor je zo'n gesprek ingaat of tijdens zo'n gesprek en vraag aan God: 'Zijn er misschien dingen die U tegen deze persoon wilt zeggen? Wat heeft U voor deze persoon?' En let dan op de indrukken die je krijgt. Sommigen krijgen dan woorden in hun hoofd, anderen beelden, soms een liedje en soms ook...helemaal niets. Dat is allemaal prima! Probeer geen dingen in te vullen, maar neem gewoon de indrukken die je krijgt mee in het gesprek. 'Ik was net voor je aan het bidden en zag in gedachten een roos. Zegt jou dat iets?' Misschien zegt het de ander helemaal niets en dat is oké. Voel je dan niet tekortschieten. Misschien raak je met die woorden ook wel een kern aan die God wil aanraken en gebeuren er prachtige dingen. En je hoeft dit niet alleen bij zware en ingewikkelde gesprekken of vergaderingen te doen, maar je kunt dit doen bij iedere ontmoeting met iedere willekeurige persoon. Ook bij ontmoetingen met niet-christenen. Dat kan hele toffe gesprekken opleveren.

Vaak is het ook wijs om indrukken die je krijgt voor jezelf te houden. Of om te zetten in een vragend gebed. Profetieën kunnen verstrekkende gevolgen hebben en kunnen door de faalbaarheid van mensen ook behoorlijk vertekend zijn. Krijg je de indruk dat God iemand zal genezen? Wees dan heel voorzichtig met het uitspreken ervan. Zet het liever om in gebed: 'Heer, U bent onze Geneesheer en we vragen U om deze ziekte te genezen.' Wanneer je uitspreekt dat God iemand zal genezen en dit gebeurt (nog) niet, dan kan dit heftige consequenties hebben voor degene tegen wie je het zegt (ik spreek uit ervaring). Krijg je de indruk dat God bepaalde grootse plannen heeft met het leven van iemand, moedig een persoon dan liever aan om Gods leiding te zoeken en bid met hem mee dan dat je dingen zegt als: 'God gaat van jou een groot spreker maken.' Dit soort uitspraken zijn enorm richtinggevend voor iemand en kunnen grote gevolgen hebben als jij het toevallig verkeerd begrepen hebt. Wees je altijd bewust van je eigen faalbaarheid en van de kwetsbaarheid van de persoon tegenover je.

Krijg je een bemoediging van God voor een persoon? Gewoon lekker delen! Dat kan zelden kwaad. Krijg je de indruk dat je bij iemand langs moet gaan of een kaartje moet sturen? Doen! En krijg je de indruk dat je iets raars moet doen wat je niet kunt plaatsen? Check dan even of je er een ander of jezelf mee zou kunnen schaden en zo niet: ook vooral doen! Twijfel je of iets wijs is of van God komt? Breng het in gebed en spreek erover met wijze mensen in jouw omgeving die God volgen.

Valkuilen

Maar ik zie ook een paar valkuilen. HSP'ers zijn vaak emotionele mensen en gevoeliger voor interpretaties vanuit hun emotie. Emoties kunnen dingen ook vertekenen of verkeerd inkleuren. Hoogsensitieve personen zijn sneller moe en overprikkeld en ook dat heeft invloed op je waarnemingsvermogen. Daarnaast voelen ze vaak goed aan wat een ander nodig heeft, waardoor het risico bestaat dat je geen woorden van God spreekt over iemand, maar datgene uitspreekt waarvan je zelf denkt dat de ander het nodig heeft. En tenslotte zijn HSP'ers (helaas) ook gevoeliger voor psychische problematiek, wat er ook voor kan zorgen dat een mogelijk profetisch woord vertekend wordt.

Dat betekent dat je altijd goed moet beoordelen of woorden die jij van God denkt te krijgen ook echt van God komen. Zijn ze niet je eigen invulling? Je eigen interpretatie van dingen? Zijn ze niet verkleurd door vermoeidheid, overprikkeling, psychische klachten of wishful thinking? En als je een profetie krijgt van iemand geldt hetzelfde. Leg de woorden naast de Bijbel. Zijn ze in lijn met Gods Woord en karakter? En geef woorden van profetie ook altijd terug aan God: 'Heer, iemand heeft dit tegen me gezegd. Ik wil de woorden aan U teruggeven. Wilt U me laten zien of ze van U zijn en wat ik hiermee mag of moet doen?'

Mensen zijn faalbaar. Dat geldt zowel voor jouzelf als voor degenen met wie jij spreekt. Juist daarom is het belangrijk om dingen altijd terug te leggen bij God. Zeker als een profetie verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben voor jouw leven. Als een profetie van Hem komt zal Hij ook deuren openen als dat nodig is en zal Hij de weg banen. En zo niet dan mag je de gesproken woorden ook bij God laten.

 

Gebruikte bronnen:

* Boek: Woorden van leven, profetie in de praktijk - Sander Wuister

* Artikel: Profetie - Wikipedia

* Artikel: Theologie.nl - Profeet, profetie

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.