Als je partner geen christen is

Gepubliceerd op 10 september 2023 om 08:00

Wanneer je als christen getrouwd bent met een niet-christen kun je tegen heel wat dingen aanlopen. Je hebt verschillende idealen in het leven. Kunt er verschillende normen en waarden op nahouden. De motivatie waarmee je dingen doet is anders. Je hebt verschillende toekomstperspectieven. Vaak andere ideeën over het opvoeden van je kinderen. En voor je partner kan het heel moeilijk zijn om te begrijpen dat niet hij of zij, maar God voor jou op de eerste plaats staat. Hoe ga je daarmee om? Hoe kun je je partner respecteren en liefhebben en ook trouw blijven aan God en aan wat Hij van je vraagt?

Verschil in basis

Christenen en niet-christenen bouwen hun bestaan op een andere basis. Daar waar christenen hun bestaan (als het goed is) bouwen op hun vertrouwen op God en houvast en richting vinden in wat Hij zegt in Zijn woord, bouwen niet-christenen hun bestaan op andere dingen. Soms is dat een ander geloof. Maar ook dingen als carrière, status, geld, zelfvertrouwen, de mening van anderen, het idee dat ze het zelf moeten maken in het leven en nog zoveel dingen meer kunnen de basis vormen voor hun keuzes (waarmee ik niet wil zeggen dat christenen daar niet gevoelig voor zijn).

Zo'n groot verschil in de basis van jullie bestaan zorgt vaak ook voor een verschil in idealen. Waar geef je je geld aan uit? In welke mate sta je klaar voor de mensen om je heen? Hoe breng je je zondag door? Hoe ga je om met alcoholgebruik? Hoe voed je je kinderen op? Het kan zelfs invloed hebben op de vraag hoe je je relatie vormgeeft. En dat kan zorgen voor frictie en niet zelden ook voor scheefgroei. Wat kan jullie helpen om jullie huwelijk goed te houden in deze situatie? En hoe zorg je ervoor dat je zelf dichtbij God blijft? 

Je huwelijk is geen evangelisatieproject

Om te beginnen: je huwelijk is geen evangeliesatieproject. Ik heb regelmatig een christen met een niet-christen zien trouwen, waarbij de christen ervan uitging dat de ander op den duur zou gaan geloven. Dat God hen bij elkaar had gebracht om zo de ander te bereiken. Ik kan me niet herinneren dat ik dat ook een keer echt heb zien gebeuren. Het omgekeerde daarentegen heb ik vaker dan me lief is gezien. Dat de ongelovige zoveel vragen en barrières opwierp, dat de gelovige langzaam maar zeker minder naar de kerk ging en vaak uiteindelijk ook zijn of haar passie voor God gedeeltelijk of zelfs helemaal verloor.

Maar ook wanneer je tot geloof komt als je al getrouwd bent of een langdurige relatie hebt of als je beiden als christen het huwelijksbootje instapte, maar je partner na verloop van tijd zijn of haar geloof kwijtraakte, is je huwelijk geen evangelisatieproject. De ander willen overtuigen van jouw geloof werkt zelden en wekt vaak alleen maar irritatie op. 

Toon het in je gedrag

Wat vaak wel indruk maakt op een ongelovige partner, is wanneer jij consequent in je gedrag laat zien wat het voor jou betekent om christen te zijn. Je kunt dat laten zien in hoe je met mensen omgaat, in het belang wat je hecht aan geld, carrière en status, in het trouw zijn aan de ander, dwars door alles heen en in nog zoveel dingen meer.

Zeker wanneer je tot geloof komt als je al getrouwd bent, kan dit voor een ongelovige partner heel bedreigend zijn. Hoezo staat er ineens Iemand anders op de eerste plaats bij jou? En waarom moeten er nu ineens dingen veranderen in jullie leven? Het is een triest feit dat hier de nodige echtscheidingen door ontstaan. Maar ook dan mag je in je gedrag tonen dat je een kind van God bent. Door geen kwaad te spreken over de ander, door voor zover het van jou afhangt de vrede te bewaren met de ander, door te vergeven en door trouw te blijven tot de ander zegt dat hij niet verder wil met jou.

De Bijbel spreekt zelf ook over deze situatie in 1 Korinthe 7:10-16. Daar wordt zelfs gezegd dat de ongelovige partner is geheiligd in de gelovige partner. Theologen denken verschillend over wat dat nu precies betekent, maar ik denk wel dat je er vanuit kunt gaan dat jouw partner een bepaalde bescherming heeft door jouw geloof in God. Hij of zij zal zelf een keus moeten maken voor Jezus, maar omdat jij gelooft is God aanwezig in jullie huwelijk en in jullie huis en dat brengt zegen met zich mee, ook voor je ongelovige partner.

Bid voor je partner

Daarnaast kun je voor je partner bidden. Uiteraard kun je je verlangen met God delen dat je partner tot geloof komt. Maar je kunt ook bidden voor een zegen, bescherming en wijsheid voor je partner. Voor zijn (of haar) werk, de keuzes die hij maakt, de moeilijke dingen waar hij voor komt te staan. Bid ook voor de uitdagingen waar je tegenaan loopt in je huwelijk. Bid om wijsheid voor jezelf hierin, voor bescherming, voor kracht als het heel moeilijk is. Bid consequent voor je partner, niet alleen als er moeilijke dingen spellen. En bid niet alleen...

Zoek steun bij je kerk, Bijbelkring en christelijke vrienden

...maar vraag ook mensen om je heen om voor je partner, jou, jullie kinderen en jullie huwelijk te bidden. Je komt in een huwelijk met een niet-christen soms voor pittige uitdagingen te staan en dit kun je niet alleen. Hier heb je echt steun van mensen om je heen bij nodig.

Maar ook om zelf stevig te blijven staan in je geloof heb je de steun van die mensen nodig. Zij kunnen je aanmoedigen in je geloof, je kunt samen met hen de Bijbel bestuderen, bidden, zingen, je verhaal delen, leuke dingen doen. Op die manier word jij bemoedigd in je geloof en kun je de uitdagingen die een huwelijk met een niet-christen met zich meebrengt veel beter aan.

Ga op zoek naar overeenkomsten

Omdat er in de basis van jullie huwelijk een aantal forse verschillen zijn, is het belangrijk om op zoek te gaan naar de overeenkomsten. Wat is voor jullie allebei belangrijk? In welke waarden en normen kunnen jullie elkaar vinden? Wat willen jullie allebei aan jullie kinderen meegeven? Welke gezamenlijke doelen hebben jullie in het leven? Ga daarover in gesprek met elkaar en kijk of jullie daar ook gezamenlijke projecten of bezigheden in kunnen vinden.

Blijf wandelen in het Licht

Zorg er in dit alles voor dat jij dicht bij God blijft. Praat met Hem. Lees je Bijbel. Luister opbouwende podcasts. Lees goede boeken. Wees trouw in het bezoeken van een kerk en/of Bijbelkring. Zorg voor een fijne groep christelijke vrienden op wie je terug kunt vallen. Op die manier zorg je ervoor dat je geloof opgebouwd wordt, ook wanneer je hier in je huwelijk niet in gesteund wordt.

Je zult vanwege jullie verschillende levensvisie heel wat compromissen moeten sluiten en vaak is dat ook goed mogelijk, maar pas op met het sluiten van compromissen die rechtstreeks tegen je geloof ingaan. Dat is vragen om moeilijkheden. Bid hierin om wijsheid en of God het hart van je partner zo wil bewerken dat jullie tot een oplossing komen waar jij wel in mee kunt gaan.

Aarzel niet om je geloof, worstelingen en twijfels met volwassen christenen om je heen te delen en bij hen om wijsheid en gebed te vragen. Ik heb het al in heel veel blogs gezegd, maar blijf het zeggen: God heeft ons geen geestelijke broers en zussen gegeven om het uiteindelijk allemaal maar zelf uit te zoeken en uit te vechten. We zijn aan elkaar gegeven om er voor elkaar te zijn. Jij moet de support op het gebied van je geloof missen in je huwelijk, maar dat wil niet zeggen dat je hem niet ergens anders mag gaan zoeken. Bid dat God goede mensen om je heen geeft die je hierin kunnen helpen en ondersteunen. De weg die jij moet gaan zal hierdoor niet altijd makkelijker worden en soms nog steeds veel uitdagingen, zorgen en verdriet met zich meebrengen. Maar steun en wijsheid van God en uit je omgeving kunnen het wel een stukje makkelijker voor je maken.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.