De psychologie van het ziek zijn

De helft van de Nederlandse bevolking heeft minimaal één chronische ziekte en 3 op de 10 Nederlanders heeft meer dan 1 chronische ziekte. Per jaar krijgen meer dan 115.000 mensen de diagnose kanker. 38,5% van de 40-plussers lijdt aan een hart- of vaatziekte. Zomaar wat cijfers over ziekte onder de Nederlandse bevolking.

Gelukkig is de Nederlandse gezondheidszorg goed ontwikkeld en krijgt de medische kant van een ziekte veel aandacht. Wanneer je ziek bent krijg je allerlei voorschriften en medicijnen die ervoor zorgen dat je fysiek zo goed mogelijk blijft functioneren. Maar hoe doe je dat psychisch? Hoe zorg je ervoor dat je mentaal gezond blijft en er ook in je koppie zo goed mogelijk doorheen komt? Er is niemand die je dat leert of je daarin bij de hand neemt. Maar wanneer je voor langere tijd ziek bent, te kampen krijgt met een chronische ziekte of ernstig ziek wordt heeft dat ook psychisch vele gevolgen.

Vanuit mijn eigen levenslange ervaring met een ernstige chronische ziekte én als coach en hulpverlener schrijf ik blogs over de psychische kant van het ziek zijn. Hoe ga je om met diagnoses, ziekenhuisbezoeken, eenzaamheid, rouw, een onzekere toekomst, pijn en meer van dat soort dingen die onherroepelijk op je pad komen wanneer je ziek wordt? Ik hoop dat deze blogs je erkenning, herkenning, hoop en houvast kunnen bieden in het doolhof waar je in terecht komt wanneer je (chronisch) ziek bent.

Blogs over de psychologie van het ziek zijn